Pozdravljeni v podjetju FedEx

         CENE IN TRANZITNI ?ASI
         SLEDENJE

         Vnesete lahko do 30 FedExovih ?tevilk za sledenje

         01
         02
         03
         PO?ILJANJE

         Za?nite in privar?ujte

         Odprite FedExov ra?un

         Odprite FedExov ra?un in izkoristite ?e ve? ugodnosti.

         Take advantage of our services and solutions designed to meet all of your shipping requirements. Sign up for a FedEx shipping account below. Let’s get started!

         Postanite na?a stranka

         Kaj ?e ponuja FedEx

         FedEx vam ponuja prave re?itve in zanesljivost, na katero lahko vedno ra?unate, ne glede na to,
         ali potrebujete izvoz ali uvoz, po?iljate po Sloveniji, imate te?ke ali lahke, nujne ali manj nujne po?iljke.

         Za?nite s po?iljanjem

         Storitve po?iljanja

         Pester nabor storitev FedEx zadovolji va?e potrebe po po?iljanju ve? kot 220 dr?av/teritorijev po svetu in iz njih.

         UEFA Europa League in FedEx

         FedEx na evropskem prvenstvu v nogometu UEFA EURO 2020

         FedEx bo kot uradni logisti?ni partner s svojim vrhunskim logisti?nim omre?jem povezoval evropske nogometne reprezentance in navija?e na 400 tekmah, ki bodo odigrane na 8 turnirjih v 55 evropskih dr?avah.

         Carinjenje

         Poenostavljeno carinjenje

         Preberite ve? o orodjih, ki jih FedEx ponuja za ?ezmejno po?iljanje. Pripravite in poi??ite mednarodne dokumente, ocenite dajatve in davke, i??ite po profilih dr?av ali teritorijev, poi??ite usklajene carinske tarife in ?e kaj.

         河南快赢481直播